Omdat de werkdruk bij leerkrachten van basisscholen vaak hoog is, kan er in sommige gevallen niet de gewenste aanvullende en extra begeleiding aan leerlingen geboden worden. 

Daarnaast worden leerkrachten veelvuldig geconfronteerd met leerlingen met leer- en gedragsproblemen. Oorzaak hiervan kan zijn dat de leerling moeite heeft met de sociale vaardigheden of dat de leerling te maken heeft met faalangst of gebrek aan weerbaarheid. Dergelijke situaties kunnen invloed hebben op de leer- en studievaardigheden, maar uiteindelijk ook op negatief gedrag. Pestgedrag, mindere prestaties en problemen in contacten met klasgenootjes kunnen hiervan het gevolg zijn.

 

Om de scholen tot ondersteuning te kunnen zijn, heb ik hiervoor speciale individuele en groepsgerichte trainingsprogramma’s op maat. 

Natuurlijk kunnen er ook naar behoefte trainingsprogramma’s opgesteld worden.

 

Omdat KINDness zich met name richt op positiviteit, heeft KINDness een speciaal programma die gericht is op positief nieuws. Kinderen worden namelijk veelvuldig door de media of omgeving beïnvloed met negatieve berichten. Hierdoor hebben kinderen vaak het idee dat er grotendeels negatieve ontwikkelingen in de wereld zijn. Ze realiseren zich daardoor vaak niet dat de negatieve gebeurtenissen slechts een klein onderdeel is van alles wat er op de wereld en zijn omgeving gebeurt.  

Door de positieve nieuwsberichten wat meer aandacht te geven en het negatieve nieuws meer te bekijken vanuit belangrijke maatschappelijke en sociale aspecten, worden kinderen zich meer bewust van het belang van hun sociale rol en positieve bijdrage die zij eigenlijk al van nature hebben.

 

Daarnaast kunnen scholen de ouders natuurlijk ook zo nodig doorverwijzen naar KINDness Kindercoaching.